Laura Shields-Zeeman bijzonder hoogleraar Population Mental Health

AJN Jeugdartsen

Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut.

Shields-Zeeman startte eind 2014 bij het Trimbos.  Tegenwoordig is ze, naast programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, onder meer hoofd van het WHO Collaborating Centre for Mental Health Services and Interventions over the Life Course.

Onderwijs, inkomen, leefomgeving

In haar rol als hoogleraar wil ze in de eerste plaats onderzoeken hoe de mentale gezondheid en het welzijn in Nederland, maar ook buiten Nederland, kan worden verbeterd. “We weten veel over interventies op het gebied van mentale gezondheid op individueel niveau. Maar we weten ook dat geestelijke gezondheid wordt bepaald door veel factoren die buiten de controle van een individu liggen. Goed onderwijs, een stabiel inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving: het draagt allemaal bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. Er is onderzoek nodig naar de mate waarin de verschillende factoren, en de interactie tussen deze factoren, bijdragen aan de mentale gezondheid van mensen. Daarna kunnen we gericht interveniëren en mentale problemen voorkomen en verminderen.”

Meer erkenning

Zowel in als buiten Nederland wordt het belang van mentale gezondheid steeds meer erkend. Zo introduceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport recentelijk de Aanpak Mentale Gezondheid waarmee de overheid een beweging in gang wil zetten op weg naar een mentaal gezond Nederland, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden, en inwoners in een kwetsbare positie.

Bron: Trimbosinstituut