Landelijke samenwerking JGZ-webinar voor ouders

AJN Jeugdartsen

Verschillende JGZ-organisaties zijn gaan samenwerken naar aanleiding van vragen die onderling ontstonden: “Is het een idee om samen te komen met JGZ-organisaties die webinars maken, om af te stemmen wat we al hebben en wat we kunnen ontwikkelen? Kunnen we samenwerken,  het werk verdelen en zo minder overlap creëren in informatievoorziening richting ouders?’’ Dit initiatief groeide uiteindelijk tot een geweldige samenwerking. Vijf JGZ-organisaties ontwikkelden gezamenlijk een thematisch webinar waarmee JGZ-kennis landelijk naar ouders werd gebracht.

Plan van aanpak: verbinden en versterken

Het uitgangspunt was een samenwerking met gesloten beurs, waarbij iedereen zijn tijd en inzet investeerde. Omdat er nog geen draaiboek of afspraken waren, werd de tijd genomen om samenwerkingsafspraken te maken en een plan van aanpak op te stellen, waarbij het NCJ een verbindende en begeleidende rol heeft opgepakt. Het viel op dat deze ‘pilotgroep’ zeer betrokken was en alles op alles zette om deze nieuwe samenwerking te doen slagen.

Uiteindelijk werd besloten om gezamenlijk het webinar “Starten met Oefenhapjes” aan te bieden aan alle ouders in heel Nederland. Dit webinar werd al met veel succes maandelijks aangeboden aan ouders van CJG Rijnmond.

Dit succesverhaal van samenwerking tussen JGZ-organisaties toont aan dat het  ‘’Slim Samenwerken’’ initiatief  vruchten afwerpt. Door het delen van kennis en ervaring kunnen organisaties efficiënter werken en ouders en jongeren in heel Nederland een hoogwaardig programma bieden.

Haak aan bij Slim Samenwerken!

Ben je nieuwsgierig geworden? En wil je ook aanhaken bij deze slimme samenwerking? Meld je dan in de NCJ agenda aan voor het online innovatiecafé ‘ Samen optrekken met landelijke webinars’ van 7 september 2023 van 11.00 tot 12.30 uur. Daar zullen de deelnemende collega’s je meenemen in hun aanleiding, ervaring en ambities om rondom webinars slimmer te gaan samenwerken.

Bron: NCJ