Jaarverslag 2022

AJN Jeugdartsen

De impact van Covid-19 op ons werk en privéleven was ook in 2022 nog steeds voelbaar, maar in vele gevallen minder prominent dan in 2021 en 2020. Het jaar begon in lockdown, maar in tegenstelling tot het jaar ervoor eindigde het niet in lockdown. Vanaf februari hebben jeugdartsen zich extra ingezet voor de vele kinderen, jongeren en gezinnen uit Oekraïne die hun thuis vanwege de oorlog ontvlucht zijn. Zij hebben net als alle andere kinderen en jongeren in Nederland recht op onze preventieve jeugdgezondheidszorg.

Thema’s

Naast Covid-19, nieuwkomers en vluchtelingen, hebben andere thema’s veel van onze aandacht gevraagd. We hebben ons ingezet voor onder andere ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma, Kansrijke Start, prenataal huisbezoek JGZ, preventie en aanpak van ziekteverzuim en thuiszitters, mentale gezondheid van jongeren en de Hervormingsagenda Jeugd.

Het jaarverslag is hier te downloaden. Veel leesplezier.