Jaarverslag 2021

AJN Jeugdartsen

De impact van Covid-19 op ons werk en privéleven was ook in 2021 groot. Voor veel jeugdartsen bleef het een uitdaging om in contact te blijven met gezinnen, scholen en kinderopvang.

Thema’s 2021

We uitten onze zorgen in een brandbrief over het tekort aan 2e fase opleidingsplekken arts M+G. En droegen bij aan een tussentijdse raming van benodigde opleidingsplekken 1e en 2e fase JGZ en Infectieziektebestrijding.

En we hebben ons ingezet voor onder andere het Rijksvaccinatieprogramma, Kansrijke Start, prenataal huisbezoek JGZ, thuiszitters, mentale gezondheid jongeren en vluchtelingen.

De vereniging telde eind 2021, 1.444 leden (eind 2020 1.383).
Voor meer cijfers en inhoud blader je hier door het jaarverslag.

Veel leesplezier gewenst.