Inzet nieuwe pneumokokkenvaccins voor kinderen

AJN Jeugdartsen

Zowel voor kinderen als 60-plussers zijn verschillende pneumokokkenvaccins beschikbaar. De Gezondheidsraad adviseert om voor beide groepen andere vaccins in te zetten dan degene die nu worden gebruikt, omdat die beter beschermen tegen ziekte.

PVC10

Kinderen krijgen al enige tijd vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden. Nu krijgen ze het conjugaatvaccin PVC10. Doordat dat vaccin goed heeft gewerkt, veroorzaken de pneumokokkentypen waar dat vaccin tegen beschermt bijna geen ziekte meer. Andere conjugaatvaccins die voor kinderen beschikbaar zijn – PCV13 en het nieuwe vaccin PCV15 – kunnen wel bescherming bieden tegen een groot deel van de pneumokokkentypen die momenteel de meeste ziektegevallen veroorzaken. De Gezondheidsraad adviseert daarom om kinderen PCV13 of PCV15 te geven.

Op de website van de Gezondheidsraad is dit advies gepubliceerd: Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken (2023).