Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting JGZ

AJN Jeugdartsen

Zet jonge kinderen en hun ouders aan tot bewegen: creëer met behulp van de Inspiratiegids een binnenruimte die uitstraalt dat bewegen belangrijk, leuk en eenvoudig is.

Waarom bewegen stimuleren?

Jonge kinderen zijn van zichzelf meestal erg actief en willen graag van alles ontdekken. Bewegen en spelen zijn echter niet vanzelfsprekend. De omgeving daagt kinderen niet altijd uit tot bewegen. Dat terwijl bewegen een positieve invloed heeft op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Hier ligt een mooie kans voor de jeugdgezondheidszorg: de JGZ ziet immers meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen.

Inspiratie uit de praktijk

De Inspiratiegids is onderdeel van de Kleine Beweegagenda en het resultaat van een pilot die in 2020 plaatsvond. Gedurende drie maanden werden wacht- en consultruimtes van vijf JGZ-locaties beweegstimulerend ingericht met materialen als een ‘Beweegspiegel’ en ‘Floorgraphics’. De bevindingen uit deze pilot zijn verwerkt in de Inspiratiegids om andere JGZ-organisaties te inspireren ook aan de slag te gaan met een inrichting die aanzet tot bewegen. De Inspiratiegids is een combinatie van wetenschappelijke kennis over hoe de inrichting van binnenruimten kan aanzetten tot bewegen en de ervaringen uit de praktijk.

Bekijk de inspiratiegids

Bron: NCJ