Inspecties: Ontwikkeling asielkind in gevaar

AJN Jeugdartsen

De opvang van asielkinderen voldoet nog steeds niet aan de minimale kwaliteitsnormen en brengt hun veiligheid en ontwikkeling in gevaar. Dit vraagt om direct ingrijpen en het stellen van heldere kwaliteitseisen. Dat schrijven vier inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van den Burg.

AJN Jeugdartsen heeft gereageerd op dit bericht. De AJN maakt zich samen met anderen al langer zorgen over de schrijnende situatie van deze kinderen en draagt dat ook landelijk uit.Dit is de eerste keer dat de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie zich gezamenlijk uitspreken over de situatie van asielkinderen. In het afgelopen jaar trokken individuele inspecties wel al aan de bel.

Asielkinderen moeten – net als alle andere kinderen – kunnen opgroeien in gezonde en veilige leefomstandigheden en gebruik kunnen maken van onderwijs en zorg. De inspecties vragen al geruime tijd aandacht voor de positie van asielkinderen (kinderen met ouders of alleenstaande minderjarige vreemdelingen, AMV). Zo publiceerden zij onder meer in juli en september 2022 en op 8 maart en 9 maart 2023 verschillende brandbrieven. Dit is de eerste keer dat alle vier de inspecties zich gezamenlijk uitspreken. Bijna 1 jaar na de eerste brandbrief is de situatie voor asielkinderen niet verbeterd, blijkt uit onderzoek van de inspecties bij vier noodopvang-, negen crisisnoodopvanglocaties en de COA-opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in Ter Apel. Bron: VWS. Foto: Unsplash