Infographic’s over de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen

AJN Jeugdartsen

Ingrijpende jeugdervaringen vormen een veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade.

De impact van ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s: Adverse Childhood Experiences) tijdens de vroege kindertijd is groot. Investeren in preventie is nodig om te voorkómen dat stress in gezinnen zich stapelt wat kan uitmonden in onveiligheid. Succesfactoren zijn het versterken van ouderschap én het stimuleren van veerkracht van jonge kinderen.

In deze infographic’s zijn de belangrijkste feiten en cijfers uit de laatste wetenschappelijke inzichten opgenomen.

Bron: De Gezonde Generatie