In gesprek met ouders over het Van Wiechenonderzoek

AJN Jeugdartsen

Wat vertel jij aan ouders als je het Van Wiechenonderzoek (VWO) uitvoert? Tot nu toe was dit grotendeels afhankelijk van scholingen en van degene die je inwerkt. Inmiddels hebben we deze informatie weten te ontsluiten op landelijk niveau. Op de website van het NCJ vind je vanaf nu het verhaal over het Van Wiechenonderzoek: een geheugensteun voor wat je aan ouders kan vertellen over het Van Wiechenonderzoek en de Van Wiechenkenmerken. Dit bevordert de uniformering en volledigheid van ons verhaal en daarmee de kwaliteit van het contact met ouders tijdens het VWO.

Het afgelopen jaar hebben twee jeugdartsen, die tijdens hun opleiding stage liepen bij het NCJ, hieraan gewerkt: Rifka Efrat en Kirsten Smeding, beiden aios M+G profiel JGZ eerste fase. De teksten zijn tot stand gekomen na vele online gespreksmomenten tussen hen beiden enerzijds en Van Wiechen-instructeurs, leden van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) en Yvonne Vanneste anderzijds. De gesprekken vonden steeds plaats met drie tot zes mensen. Na opname van de gesprekken zijn de verhalen samengevoegd en opgeschreven.

Op de website

Het VWO kent een verdeling in drie ontwikkelingsdomeinen. Per domein vind je het verhaal voor ouders over de ‘ontwikkelingstaak’ binnen dat domein van het kind. Het vertelt hoe je met ouders over dit onderwerp kunt praten. Vervolgens is bij ieder kenmerk het verhaal ‘In gesprek met ouders’ te lezen: een voorbeeld van wat je ouders kunt vertellen over het kenmerk dat je uitvoert. Bij het geven van informatie kun je gebruikmaken van de toestemmingsvraag, bijvoorbeeld: “Mag ik je hier wat meer over vertellen?”.