In gesprek met ouders en jeugdigen: Keuzekaart voor de JGZ

Gesprekstechnieken die gebruikt kunnen worden in de JGZ spreekkamer zijn nu door ZonMw op een rij gezet in een interactieve keuzekaart.

Belangrijke taken van de JGZ-professional rondom opvoedondersteuning zijn onder meer het signaleren van problemen, het verhelderen van vragen van (aanstaande) ouders en jeugdigen, en het verhogen van de competentie van (aanstaande)ouders door emotionele ondersteuning te bieden, hen te sterken in hun aanpak en oplossingen en hen actief te betrekken bij de hulpondersteuning. Gespreksmethodieken kunnen de JGZ-professional daarbij helpen.

Deze keuzekaart ontwikkeld door ZonMw biedt een praktischoverzicht van 4 gespreksmethodieken voor de JGZ: 360°CHILDoc, GIZ, SamenStarten en SPARK.

Bron: ZonMw