Iene Miene Media onderzoek

AJN Jeugdartsen

Sinds 2012 voert Netwerk Mediawijsheid jaarlijks een grootschalige monitor naar het mediagebruik bij gezinnen met jonge kinderen 0 t/m 6 jaar.

Dit jaar hebben zij in samenwerking  met het Trimbos-instituut, Hogeschool Windesheim en met advies van Kenniscentrum Sport & Bewegen een verdiepend onderzoek gedaan.

Dit onderzoek laat zien dat kinderen tot 6 jaar gemiddeld 100 minuten per dag aan digitale media.  Één op de vier ouders geeft aan dat hun kind onder de 2 jaar minstens 2 uur per dag aan beeldschermen besteed. Dit mediagebruik is aanzienlijk meer dan het advies van de World Health Organisation (WHO). In dit onderzoek lijkt het mediagebruik ook toegenomen te zijn ten opzichte van van het onderzoek vorig jaar.

Het gehele onderzoek is hier  terug te vinden

Op website van de Media Ukkie dagen zijn ook vorige Iene Miene Media onderzoeken te vinden. Verder vind je op de website meer informatie over het omgaan met media zoals tips en tools zowel voor ouders als professionals.

Van 24 t/m 31 Maart worden er in het kader van de Media Ukkie dagen activiteiten door het hele land georganiseerd. Vooral in bibliotheken en voor ouders en kinderen. Het overzicht is hier te vinden.