Voorkomen kindermishandeling bij voorlichting aan álle ouders

AJN Jeugdartsen

Kindermishandeling heeft zelden een eenduidige oorzaak; er is bijna altijd meer aan de hand in een gezin. De risicofactoren kunnen heel divers zijn en aan verschillende vormen van kindermishandeling kunnen verschillende risicofactoren ten grondslag liggen. Maar zwaarwegende risicofactoren hebben vaak te maken met problemen van de ouders (of verzorgers), zeker als die voor beiden gelden, zo blijkt uit een recente meta-analyse.

Belangrijke risicofactoren voor alle vormen van kindermishandeling zijn, op basis van internationale literatuur: partnergeweld; psychische en psychiatrische problemen zoals depressie; temperament, prikkelbaarheid, hyperreactiviteit; de ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt en/of was getuige van partnergeweld; ongewenste zwangerschap.

Het risico neemt toe als er meerdere factoren spelen. De draagkracht – dus het vermogen om ermee om te gaan – is dan vaak niet meer in evenwicht met de draaglast – dat wat ouders te verstouwen krijgen.

Alle ouders

Preventie richt zich vaak op risicogroepen. Maar eigenlijk begint het voorkomen van kindermishandeling bij het voorkomen van nieuwe gevallen, de primaire preventie. Dit gebeurt bijvoorbeeld met voorlichting aan álle ouders. Een voorbeeld daarvan is de campagne Ode aan ouders. Die gaat over hoe lastig ouderschap soms kan zijn, en dat het normaal is om steun te zoeken in je directe omgeving en bij professionals. Ook als in de jeugdgezondheidszorg met ouders gesproken wordt over de veiligheid thuis of het belang van geweldloos opvoeden, is dit een vorm van primaire preventie.

Erkenning

De kern van preventie is : versterken van het ouderschap en de erkenning dat dat een enorme uitdaging is.

Lees het volledige artikel: Augeo