Handreiking Implementatie CenteringOuderschap

AJN Jeugdartsen

Er zijn veel goede redenen om ouders op het consultatiebureau groepsgewijze jeugdgezondheidszorg te bieden. Wel blijkt het invoeren van CenteringOuderschap voor JGZ-organisaties en professionals best een omslag te zijn. Om organisaties te helpen bij de voorbereiding, ontwikkelde Stichting Centering Nederland een Handreiking. Deze is gebaseerd op alle praktijkervaringen en laat zien welke factoren belangrijk zijn voor een succesvolle start.

CenteringZorg is een andere manier van zorg verlenen: groepsgewijs, interactief en cliëntgedreven. Een aanpak van gezondheidszorg die cliënten de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten. Tijdens de Centering-bijeenkomsten wisselen ouders, op een actieve manier, onderling kennis en ervaring uit onder begeleiding van (JGZ-)professionals. Ook vindt medische basiszorg plaats, waarbij de ouders zelf een actieve rol hebben. Klik hier voor de expertise van JGZ bij CenteringZorg.

Deze organisaties voeren CenteringOuderschap uit: CJG Rijnmond, GGD IJsselland, JGZ Harderwijk, Icare JGZ, GGD Drenthe, GGD Hollands Midden, GGD West Brabant, GGD Limburg-Noord en GGD Amsterdam.