Handreiking Hulp voor Vluchtelingengezinnen

AJN Jeugdartsen

Ieder kind ontwikkelt zich op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden, spraak en taal. Risicofactoren en beschermende factoren beïnvloeden die ontwikkeling. Zo hebben kinderen van asielzoekers en vluchtelingen door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen zonder migratieachtergrond.

Bij vluchtelingenkinderen is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg van vluchtelingenkinderen. Ze vervult een belangrijke rol in vroegsignalering van problemen, korte interventies, doorverwijzing en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Hoe realiseer ik een beter afgestemde ondersteuning aan vluchtelingengezinnen?

Veel kinderen uit vluchtelingengezinnen hebben een zorgachterstand en trauma’s door de situatie in hun thuisland. Eenmaal in Nederland vinden ouders het bovendien lastig hun weg te vinden in onze maatschappij en het Nederlandse zorgsysteem. Hoe kan de JGZ deze gezinnen goed op weg helpen?

Zo ga jij aan de slag

Je kunt vluchtelingengezinnen in een vroeg stadium ondersteunen door beter samen te werken met bestaande pedagogische initiatieven. De handreiking ‘Vluchtelinggezinnen samen op weg helpen – tips voor gemeenten en JGZ’ bevat goede voorbeelden die je kunnen inspireren. Ga aan de slag met de suggesties voor (groeps)voorlichting, leefstijlbevordering en een handreiking voor toeleiding naar zorg.