Gratis ondersteuning voor ouders en brussen van zorgkinderen

AJN Jeugdartsen

Ouder en Brus support biedt emotionele en informatieve ondersteuning aan ouders, brussen en familieleden van zorgkinderen en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze ouders, brussen en gezinnen te verbeteren.

(Sch)ouders vormt de thuisbasis van een landelijk laagdrempelig netwerk waarbinnen Vraagouders/brussen gekoppeld worden aan ervaringsdeskundige en opgeleide Oudersupporters/Brussupporters.

De Oudersupporters/Brussupporters worden door ervaren trainers opgeleid en één-op-één gekoppeld aan de Vraagouders/brussen. De koppeling wordt gemaakt op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de Vraagouder/brus zich bevindt. De koppeling wordt dus niet gemaakt op basis van de aandoening. De thematiek die binnen de hulpvragen aan de orde komt is aandoeningoverstijgend.
Vragen kunnen gaan over het verwerkingsproces, het leren omgaan met met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt.

Ouder en Brus support is een initiatief van Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders en Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met Brussen Erbij Beweging.

Meer informatie: Schouders