Gezonde leefomgeving

AJN Jeugdartsen

Wat betekent klimaatverandering voor het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren? En hoe kunnen opvoeders hen een kansrijk toekomstperspectief bieden? In het essay Opvoeden-in-een-opwarmend-klimaat beantwoordt het Nederlands Jeugdinstituut deze vragen aan de hand van een verkennende literatuurstudie.

Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een negatieve invloed heeft op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Uit de literatuur blijkt dat kinderen en jongeren alleen informeren over wat er aan de hand is en aanzetten tot actie niet voldoende is voor het verbeteren van hun mentaal welzijn. Cruciaal is dat zij een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen zien.

Duurzaam gedrag

Dat brengt voor opvoeders de verantwoordelijkheid mee om die hoopvolle toekomst te creëren. Naast woorden vraagt dat ook om duurzaam gedrag van ouders en andere opvoeders, bijvoorbeeld in de kinderopvang en de school, maar ook gezamenlijk in de buurt, de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek. Participatie van kinderen en jongeren is daarbij essentieel omdat zij volwassenen kunnen helpen met het ontwikkelen van duurzaam gedrag en daarmee van een hoopvolle toekomst.

Kennis verdiepen

Aan de hand van dit essay wil het Nederlands Jeugdinstituut verder in gesprek gaan met kennispartners over wat er nodig is om de kennis over het adequaat handelen van opvoeders te verdiepen. Mogelijk leidt dit tot vervolgstudies die ons nog meer leren over hoe opvoeders kinderen en jongeren een hoopvol toekomstperspectief kunnen bieden.

Stroomversnelling

‘Het essay maakt duidelijk dat volwassenen geen valse hoop op een goede toekomst moeten creëren met alleen mooie plannen voor de aanpak van de klimaatverandering’, zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Het is belangrijk om in hoog tempo te werken aan verduurzaming van de samenleving. Die verduurzaming lijkt in een stroomversnelling te komen. Dat is gezond voor het milieu en dus ook voor kinderen en jongeren.’

Meer informatie over een gezonde leefomgeving vind je op ggdleefomgeving.nl

Wil je weten hoe gezond jouw leefomgeving is kijk dan op checkjeplek.nl

Ook op de website van de Academische werkplaats Gezonde Leefomgeving is veel informatie te vinden over onderzoeken op dit gebied. De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) is een landelijk samenwerkingsverband van bijna alle GGD’en en het Instituut voor Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

De GGD Haaglanden heeft een gratis e-learning over luchtkwaliteit ontwikkeld. Na succesvol afronden krijgen artsen 1 accreditatiepunt.