Gespreksmethodieken om kindermishandeling tijdig(er) te signaleren

AJN Jeugdartsen

Er ligt een belangrijke taak voor de JGZ om kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren. Maar nog te vaak worden onveilige thuissituaties gemist. Hoe kan dat? Onderzoeker Claudia van der Put hield 3 gespreksmethodieken uit de JGZ tegen het licht en ontwikkelde een aanvulling daarop.

‘JGZ-professionals moeten niet zelf die lastige afweging hoeven maken’

Lees het artikel.