Gesprekshandreiking Meldcode

AJN Jeugdartsen

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, 509 reflectievragen en 101 verdiepende materialen. Ook is het mogelijk een eigen casus te behandelen.

Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties bij het (nog beter) toepassen van de meldcode. Dit gebeurt door te reflecteren op veelvoorkomende dilemma’s en te leren van elkaars ervaringen. ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.

Aanleiding

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal. Dat bleek uit een brede uitvraag onder professionals. Bij het toepassen van de stappen staan er ineens allerlei dingen op de weg om te handelen. Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen.

Bron: Augeo