Gepersonaliseerde JGZ met 360⁰ CHILDoc

AJN Jeugdartsen

360⁰ CHILDoc is een online platform dat JGZ-professional en ouders inzicht geeft in de gezondheidssituatie van hun kind én in de krachten en risico’s binnen het gezin. Jeugdarts en epidemioloog Miriam Weijers, projectleider van 360°CHILDoc deed hier promotieonderzoek naar.

De kennis, opgedaan uit ons voorgaande project, wordt landelijk verspreid en benut door het 360°CHILDoc-profiel te gebruiken als onderwijs tool. Ouders en jongeren worden actief betrokken bij de scholing.

Dashboard

Het 360°CHILDoc is een elektronisch dashboard. Het dashboard geeft de data over de gezondheid van een kind in één beeld weer op basis van de ICF (“International Classification of Functioning”). Het is ontwikkeld om een gezamenlijke visuele ondersteuning te bieden aan ouders, de jongeren zelf en zorgprofessionals. Het 360⁰CHILDoc is binnen de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar van GGD Zuid-Limburg ontwikkeld samen met Maastricht University en Zuyd Hogeschool, mede met hulp van subsidie van ZonMw en gemeenten.

Factoren

In het CHILDoc zie In één oogopslag zijn de vele factoren die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van een kind weergegeven. Factoren op het niveau van:

  • Lichamelijke en Mentale functies – zoals hartfunctie, groei, slaapfunctie en concentratie;
  • Activiteiten en Participatie (maatschappelijk functioneren) – zoals beweging, gedrag en interactie met anderen;
  • Persoonlijke factoren (door ons geïnterpreteerd als wat het kind in zijn rugzakje uit het verleden meeneemt zoals genetische aanleg, life events en (medische) voorgeschiedenis);
  • Externe factoren in de directe omgeving (gezin en school of opvang) en de leefomgeving (buurt en (culturele) achtergrond van ouders).

Dit complete plaatje is belangrijk omdat problemen in de ontwikkeling meestal een gevolg zijn van een complex samenspel van factoren. Inzicht in deze factoren maakt het mogelijk om vroeg actie te ondernemen, zodat je grotere problemen kunt voorkomen. Eigenaar: GGD Zuid Limburg is eigenaar van het uiteindelijke product en verantwoordelijk voor onderhoud en doorontwikkeling.  Meer informatie klik hier.