Folder KVBO: Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders

AJN Jeugdartsen

Informatie en adviezen voor (zorg)professionals

Het Trimbos instituut heeft in samenwerking met Sien een nieuwe folder “KVBO: Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders” uitgebracht.  Deze folder geeft (zorg)professionals informatie over de opvoedsituatie van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) en adviezen hoe ze deze kinderen kunnen ondersteunen.

Hoe is het om op te groeien als kind van een ouder met een verstandelijke beperking?

Bij KVBO-gezinnen komt het opvoeden soms onder druk te staan door de verstandelijke beperking van de ouder(s). Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) lopen daardoor een groter risico op een onveilige thuissituatie. De kinderen kunnen hierdoor tot ver in hun volwassen leeftijd (mentale) problemen ervaren. Met behulp van de veertien condities van ‘goed genoeg’ opvoederschap kan de zorgprofessional samen met de ouders en kinderen bepalen of er ruimte is voor een optimale ontwikkeling van kinderen en zo nodig hulp inschakelen.

De veertien condities van ‘goed genoeg’ opvoederschap

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Adequate verzorging
  • Veilige fysieke directe omgeving
  • Emotionele bescherming, steun en begrip
  • Interesse voor het kind
  • Sociaal netwerk
  • Persoonlijke ontwikkeling

Lees hier de folder KVBO: Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders

Bron: Trimbos instituut en Sien (voor mensen met een verstandelijke beperking)