FLY-kids: leefstijlsignaleringsinstrument voor de JGZ

AJN Jeugdartsen

Een gezonde leefstijl is essentieel voor optimale groei, ontwikkeling en algehele gezondheid van jonge kinderen (1 tot en met 3 jaar). Daarentegen kan een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd al leiden tot negatieve gezondheidseffecten, zoals bijvoorbeeld overgewicht of ondergewicht. Het signaleren en bespreken van en het adviseren over ongezond leefstijlgedrag bij jonge kinderen door zorgprofessionals zou kunnen bijdragen aan het tijdig bijsturen van ongezond gedrag en mogelijke preventie van leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen. Om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierin te ondersteunen was het doel van de onderzoeken in dit proefschrift door Anne Krijger het ontwikkelen en evalueren van een leefstijlsignaleringsinstrument voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar.

FLY-Kids
kan gebruikt worden om eenvoudig en snel de leefstijl van kinderen van 1 tot en met 3 jaar in kaart te brengen en het gesprek over leefstijl tussen ouders en JGZ professionals te ondersteunen. Aan de hand van de antwoorden op tien meerkeuze items (betreffende de thema s tevredenheid, gezonde voeding, ongezonde voeding, eetgewoonten en andere leefstijlgewoonten) wordt een dashboard gecreëerd. Dit dashboard biedt de ouder en JGZ-professional aanknopingspunten voor het gesprek.

Lees hier het proefschrift

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam