Fitkids: voor chronisch zieke kinderen 6-18 jaar

AJN Jeugdartsen

Fitkids is er voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, cystic fibrosis of jeugdreuma, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of downsyndroom. Natuurlijk kunnen kinderen in een rolstoel ook meedoen.

Fitkids is geen overgewicht- of obesitasprogramma!

Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen (6-18 jaar) met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening is ontwikkeld. Er wordt getraind in een groep onder professionele begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut in een gewone praktijk- of oefenruimte.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Individuele doelen

Een belangrijk doel van Fitkids is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Door de kinderen het plezier in bewegen weer te laten ontdekken verwachten wij een toename van de fysieke activiteiten. Voor ieder kind worden individuele doelen opgesteld.

Fitkids is een dynamisch project; kinderen blijven een half jaar tot maximaal een jaar in Fitkids. Het uiteindelijke doel van Fitkids is de doorstroom naar een sport of activiteit. Kinderen komen bij Fitkids terecht op doorverwijzing van een kinder-, huis- of jeugdarts.

Onderzoek

Onderzoek heeft aangetoond dat Fitkids een effectieve interventie is. Voor meer informatie over dit onderzoek en andere wetenschappelijke studies die uitgevoerd zijn door stichting Fitkids verwijzen we graag naar de website van Fitkids (www.fitkids.nl) of naar het proefschrift van Elles Kotte, bewegingswetenschapper bij Stichting Fitkids: proefschrift

Stichting Fitkids is de landelijke organisatie die het Fitkidsprogramma in Nederland heeft ontwikkeld. De Stichting Fitkids is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de (fysiotherapie)praktijken die Fitkids geven en bepaalt welke praktijken Fitkids mogen en kunnen geven. De stichting zet het algemene beleid rondom Fitkids op, bepaalt de kwaliteitsnormen van Fitkids, ziet erop toe dat deze worden nageleefd en stuurt de centra aan en ondersteunt deze.