Factsheet autisme voor ouders en betrokkenen

AJN Jeugdartsen

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Zo kan er gericht hulp geboden worden en de ontwikkeling gestimuleerd.

Kennis delen en beschikbaar maken

Professionals uit een aantal aangesloten organisaties van het autismenetwerk ZHZ hebben, samen met de coördinator, hun krachten gebundeld, kennis gezocht en gedeeld. Met elkaar zorgen zij dat deze kennis op de website van het autismenetwerk zhz te vinden is en actueel blijft.

Factsheet voor ouders en betrokkenen

Daarnaast hebben zij artikelen en literatuur gebundeld in een factsheet. Deze factsheet is gemaakt voor ouders en betrokkenen zodat zij alert zijn op kenmerken bij meisjes die kunnen wijzen op autisme. Deze factsheet kan hen helpen om in gesprek te gaan met huisarts, wijkteam of jeugdarts.

Lees hier de factsheet.