Evenwichtige ouders, blije kinderen?

AJN Jeugdartsen

Wat weten we over het welbevinden van ouders? Hoe kunnen we ouders steunen en begeleiden in de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen met aandacht voor hun eigen welbevinden? Het NJi heeft basis van literatuuronderzoek, praktijkervaringen en interviews met ouders verschillende aspecten van het welbevinden van ouders ondergebracht in vijf pijlers. Samen geven deze pijlers inzicht in de steun en aandacht die de ontwikkeling van ouderschap vraagt.

Het NJi introduceert vijf pijlers waaruit het welbevinden van ouders is opgebouwd. Deze pijlers zijn gebaseerd op een model van Lauinger.33 Ze bestaan per stuk weer uit verschillende bouwstenen die zijn onderbouwd met beschikbaar onderzoek, aangevuld met praktijk- en ervaringskennis.
Met het model dat het onderzoek heeft opgeleverd, wil het NJi inzicht geven in de complexiteit van het welbevinden van ouders. Het is dus nadrukkelijk geen afvinklijst of optelsom om welbevinden van ouders te bepalen.

De vijf pijlers van welbevinden van ouders zijn:
1. Gevoelsleven en emoties
2. Vriendschappen en relaties
3. Voldoening uit ouderschapservaringen
4. Perspectief, inzicht en reflectie
5. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling

Lees de publicatie of bekijk de visuele samenvatting.