Home > Agenda > Overig > Webinar – Het kind in de leer- en leefomgeving centraal
15 september, 2021
van: 15.00 tot: 17.00
Online,

Een online webinar hoe we gezamenlijk (de eerste) stappen kunnen zetten voor het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen. Vanuit de gedachte dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal is om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien.

De plek waar iemands wieg staat is nog steeds bepalend voor de kansen die een kind in het leven krijgt. Als pleitbezorger van het kind staan wij ervoor dat ieder kind in Nederland zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit. En wij zijn ervan overtuigd dat dat niet alleen een verantwoordelijkheid van de ouder(s) is en kan zijn.

Kortom, het is dus een opdracht voor de hele maatschappij om bij te dragen aan het creëren van een optimale, gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen. Wij geloven dat gemeenten en scholen het verschil kunnen maken door dit gedachtegoed te omarmen en te investeren in duurzaam preventiebeleid dat inzet op een gezonde leer- en leefomgeving van het kind.

En als we het met elkaar eens zijn dat de omgeving van het kind een cruciale rol van betekenis speelt voor de fysieke, mentale en sociale gezondheid. Wat staat ons dan te doen? Als gemeente, als PO- en VO-schoolbestuurder of -directeur, als jeugdarts en jeugdverpleegkundige op school? Als zorgcoördinator en Gezonde School-adviseur?

Met deze inspiratiesessie direct na de zomer, willen we samen in gesprek gaan over het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen.

  • Wat kan een eerste stap zijn?
  • Hoe geef je invulling aan (duurzaam) beleid?
  • Met wie kun je samenwerken zodat je het niet alleen hoeft te doen?
  • Welke goede voorbeelden zijn er?
  • Welke kennis is beschikbaar?

Meer informatie en aanmelden: NCJ