Home > Agenda > Overig > SCEM | Grote Woorden in de Gezondheidszorg: Verantwoordelijkheid
11 juni, 2021
van: 9.30 tot: 16.30
volgt, centraal in Nederland,

Verantwoordelijkheid is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, werkzaam in welk zorgdomein ook, hebben in hun praktijk met dit begrip te maken. Inhoud, reikwijdte en domein van verantwoordelijkheid behoren tot de moeilijkste vraagstukken voor zowel zorgprofessional, zorgorganisatie, als patiënt en mantelzorger, iedere dag opnieuw.

Welke verantwoordelijkheid heeft degene die ziek is, welke degene die gezond is? Wanneer neem je als professional de verantwoordelijkheid over? Is het mogelijk besef van verantwoordelijkheid te ontwikkelen bij mensen die dat niet (meer) hebben? Wat betekent verantwoordelijkheid binnen het samenspel met collega’s binnen uw organisatie of in de zo vaak bepleitte keten met andere organisaties? Waardoor komt verantwoordelijkheid onder druk te staan? Wat is het belang van het nemen van verantwoordelijkheid? En betekent burger zijn in deze samenleving dat je zelf verantwoordelijk bent voor je doen en laten, voor je eigen gezondheid? Of is dat teveel gevraagd voor (veel) mensen?

Verantwoordelijkheid is het tweede thema in de serie ’Grote woorden in de gezondheidszorg’ waarin SCEM jaarlijks een kernbegrip uit de zorg belicht en vanuit diverse perspectieven laat fileren. De serie biedt professionals in de zorg gelegenheid stil te staan bij een woord dat gemakkelijk, soms wellicht zelfs argeloos gebruikt wordt, maar van fundamentele betekenis is voor patiënten, zorgprofessionals en de wereld om hun relatie heen. Verantwoordelijkheid verdient nadere reflectie en duiding. Dit symposium geeft daartoe gelegenheid.

KLIK HIER voor meer informatie en inschrijven

Accreditatie ABAN aangevraagd