Home > Agenda > Overig > Over kinderen en emoties gesproken
06 december, 2022
van: 13.20 tot: 16.30
Online,

Tijdens deze training onderzoeken we met elkaar wat de functie van emoties is en waarom we ze eigenlijk hebben. Als je bewust wordt van de functie ervan, dan snap je ook beter wat je te doen staat.

Vaak snappen ouders niet goed wat de behoefte van het kind is dat onder bepaald gedrag zit. Zij reageren primair op een driftig kind in de supermarkt of een kind dat rond stuitert van blijdschap. Meestal wordt het gedrag afgewezen, terwijl op zulke momenten kinderen juist wat te leren hebben. Als ouders leren verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

Per emotiegroep (blij, boos, bang, bedroefd) gaan we dieper in op de functie ervan en wat het van de ouder vraagt. Na het volgen van de training kun je ouders psycho-educatie over emoties én praktische tools bieden om de omgang met hun kind te verbeteren.

Accreditatie ABSG 3 punten

Meer informatie en aanmelden: NSPOH