Home > Agenda > Overig > Online congres | LVB en externaliserend probleemgedrag
21 januari, 2021
Online,

Het jaarlijks LVB-congres staat dit keer in het teken van externaliserend probleemgedrag.

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen in stressvolle situaties externaliserend probleemgedrag vertonen. Het kan gaan om agressie, woedeaanvallen, driftig worden of delinquent gedrag. Externaliserend gedrag, ook wel moeilijk- of onbegrepen gedrag genoemd, is in de eerste plaats natuurlijk heel nadelig voor de persoon zelf. Het is vaak een uiting van angst of frustratie en kan een scala aan persoonlijke, sociale en zelfs juridische problemen veroorzaken. Daarnaast wordt dit gedrag in de regel als (zeer) storend ervaren door de omgeving. Ook voor professionals is het een uitdaging om mensen met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblematiek uit de problemen te houden, te begeleiden of te behandelen.

Externaliserend probleemgedrag komt in veel gevallen voort uit een negatieve interactie tussen de persoon en zijn omgeving. De oorzaak dient dan ook gezocht te worden in de persoon zelf, maar ook binnen de sociale contexten waarin mensen met een LVB functioneren. De ernst, de duur en de frequentie van het gedrag kan een grote weerslag hebben op de kwaliteit van leven van de persoon en diens omgeving.

Er bestaat geen standaardmethode als oplossing voor externaliserend probleemgedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Elke situatie is uniek en vraagt om een brede kijk naar mogelijke oorzaken voordat je tot begeleiding en behandeling over kunt gaan.

Welke risicofactoren en behandelperspectieven zijn bekend? Hoe kan externaliserend probleemgedrag verklaard worden vanuit verschillende perspectieven? Welke methoden en technieken kunnen worden ingezet ter preventie of regulering van externaliserend probleemgedrag? Wat is de meerwaarde van een goede werkrelatie?

Op dit online congres delen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk hun inzichten en maken zij een vertaalslag naar de praktijk. Het afwisselende programma informeert hulpverleners en leerkrachten over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de hulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek.

Meer informatie en inschrijven Klik Hier