Home > Agenda > Overig > NSPOH online- Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling
26 oktober, 2020
van: 9.30 tot: 16.30
Online, Utrecht

In het kort

Als jeugdarts ben je betrokken bij indicatieadviezen voor individuele jeugdigen met een (chronische) aandoening. Echter, de afkappunten zijn niet altijd duidelijk. Wil jij je kennis van de ICF en het capaciteitenprofiel opfrissen? Zodat je met behulp van deze instrumenten kunt bepalen wat kinderen nodig hebben om goed te functioneren? Doe dan deze eendaagse module.

Wat je leert

De ICF en het capaciteitenprofiel

Deze module is een (keuze-)onderdeel van de profielopleiding Jeugdgezondheidszorg (1e fase M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Tijdens deze eendaagse module staan twee methoden centraal: de ICF en het capaciteitenprofiel. De ICF is een internationaal begrippenkader. Het capaciteitenprofiel classificeert extra zorg die blijvend nodig zal zijn bij jeugdigen met een chronische aandoening. Het gebruik van deze twee methoden is nuttig voor het individuele kind. Maar ze zijn ook nuttig om beleidsmakers en deelnemers van samenwerkingsverbanden duidelijk te maken welke zorg er in de maatschappij nodig is om jeugdigen te kunnen laten participeren. In interactieve hoorcolleges en tijdens praktische oefeningen fris je je kennis van deze instrumenten op.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • weet je welke instrumenten voor jeugdartsen beschikbaar zijn voor indicatiestelling.
  • heb je theoretische onderbouwing op dit vlak opgedaan.
  • heb je praktische vaardigheden ontwikkeld in het gebruik van de ICF en het capaciteitenprofiel.

Meer informatie en inschrijven website NSPOH