Home > Agenda > Overig > Medisch Tuchtrecht
30 juni, 2022
van: 10.00 tot: 16.00
Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

Tuchtklachten voorkomen en genezen

Zorgverleners die te maken krijgen met het tuchtrecht ervaren dit vrijwel allemaal als een ingrijpende gebeurtenis. Ook als u uw werk naar eer en geweten hebt gedaan, dan nog kan het krijgen van een tuchtklacht veel spanning en stress meebrengen, het plezier in uw werk verminderen en – niet in de laatste plaats – ook invloed hebben op uw handelen als professional.

Om tuchtklachten zoveel mogelijk te voorkomen, is enige kennis van het tuchtrecht en van de normen waaraan de tuchtrechter uw handelen toetst onontbeerlijk. Deze kennis zorgt er ook voor dat u goed bent voorbereid wanneer u desondanks toch een tuchtklacht krijgt. Omdat het tuchtrecht de laatste jaren volop in beweging is, is het nuttig om deze kennis ook up-to-date te houden.

Deze cursus biedt u daarom een actueel overzicht van de aspecten van het tuchtrecht die voor u van belang zijn. We bespreken niet alleen het verloop van een tuchtprocedure en de normen waaraan de tuchtrechter toetst, maar gaan ook uitgebreid in op casuïstiek waarmee artsen regelmatig te maken krijgen, zoals zaken rondom een onjuiste diagnose of behandeling, medisch beroepsgeheim, dossiervoering, rapportages en verklaringen, hoofdbehandelaarschap en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen a(n)ios en supervisor. Welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Hoe kunt u risicovolle situaties herkennen? En wat kunt u doen om een tuchtklacht te voorkomen?

U leert in één dag wat voor u van belang is! We bespreken o.a.:

  • Hoe verloopt een tuchtrechtelijke procedure?
  • Aan welke normen toetst de tuchtrechter?
  • Hoe groot is de kans op een tuchtklacht eigenlijk?
  • Hoe kunt u ‘risicovolle’ situaties herkennen?
  • Hoe kunnen collega’s elkaar steunen tijdens een tuchtprocedure?
  • Wat valt er te leren uit de tuchtrechtspraak van de afgelopen jaren?
  • Wat kunt u doen om een tuchtklacht zoveel mogelijk te voorkomen?
  • En wat kunt u het beste doen als u toch een tuchtklacht krijgt?

Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er uitgebreid ruimte voor discussie, vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Accreditatie ABAN 5 punten

Meer informatie en inschrijven: Scem