Home > Agenda > Overig > MAZL scholing – 2 dagen
13 december, 2023
van: 9.30 tot: 16.30
NSPOH, Utrecht

MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Inmiddels is MAZL doorontwikkeld voor het primair onderwijs (PO). Schoolmedewerkers, JGZ-professionals en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Vanuit deze methodiek wordt de consultvoering door de jeugdarts uitgevoerd. Ben jij JGZ professional of jeugdarts in opleiding en werkt jouw organisatie volgens de MAZL-methodiek? Volg dan deze tweedaagse training.

Wat je leert

Naast kennisoverdracht vanuit verschillende expertises en perspectieven bestaan de trainingen voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële en zelf ingebrachte casuïstiek trainen we met interactieve werkvormen. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten.

Je wordt getraind in de werkzame elementen van de MAZL-methodiek en hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden. Daarnaast word je getraind in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders en hoe je hierin het kind- en ouderperspectief meeneemt.

Data van deze scholing: 13 en 20 december 2023

Accreditatie: ABSG 12 punten

Meer informatie en aanmelden: NSPOH