Home > Agenda > Overig > Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus I 8 avonden
11 januari, 2022
van: 17.00 tot: 21.00
nog niet bekend,

Doorgrond de complexiteit van de public health op bestuurlijk niveau

Vijftien procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) besteden we aan zorg. Ongemerkt werkt elke Nederlander bijna één hele dag per week voor ‘de kosten van de zorg’. Die zorg zal steeds meer preventieve elementen in zich moeten hebben om ook voor de toekomst betaalbaar te blijven. Als directeur of manager in de (publieke) gezondheidszorg ben je één van de cruciale factoren die de noodzakelijke veranderingen teweeg moet brengen.

Deze module brengt je de inhoudelijke kennis om daarmee aan de slag te gaan. Het is een stoomcursus die zicht geeft op welke onderwerpen en ontwikkelingen nu actueel zijn. In acht avonden leer je de complexiteit daarvan te doorgronden. Na afloop weet je wat er speelt, welke valkuilen en kansen er liggen en welke contacten je daarbij vooruit kunnen helpen.
Als voorbereiding lees je de aanbevolen literatuur. Zo ben je in staat om met een goed gevoel te participeren in de discussie.
Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van het boek: Stronks K., Burdorf A. (red.) Volksgezondheid en Gezondheidszorg, 9e druk, 2021, Bohn, Stafleu, van Loghum, ISBN 978 90 368 2623 5.

De avonden vinden plaats tussen 17.00 en 21.00 uur. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt er een mix gemaakt van live- en online avonden. De live-avonden zijn volledig verzorgd met buffet.

Na afloop van deze module heb je kennis van de volgende onderwerpen:

  • inrichting en functioneren van ons zorgstelsel: welke kennis, welke adviesorganen en welke lobbygroepen bepalen mede de besluiten over veranderingen in de publieke zorg.
  • preventie en zorg: over de uitgaven, de opbrengsten en de afweging.
  • organisatie van de zorg voor jeugd en ouderen: over de transities  en de raakvlakken met publieke gezondheid.
  • infectieziekten: over de regionale en internationale infrastructuur voor infectieziektebestrijding.
  • sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) begrijpen en aanpakken.
  • illustratie en verdieping van lokaal gezondheidsbeleid via de inhoudelijke thema’s als roken, alcohol, overgewicht, depressie, chronische ziekten, dementie.
  • de gezondheidstaken die raken aan veiligheid, zoals GHOR, forensische zorg en OGGZ/verward gedrag, en eventueel een thema naar keuze van de deelnemers.

Accreditatie: ABSG 24 punten

Klik hier voor meer informatie.