Home > Agenda > Overig > Kinderneuro-orthopediecongres 2023
23 maart, 2023
van: 9.30 tot: 16.15
Figi, Zeist

Loopstoornissen en ledemaat deficiënties

In de ochtend staan loopstoornissen centraal. Zowel de neurologische als de orthopedische kant komen uitgebreid aan bod. Vroege symptomen zijn soms nog erg subtiel. Herkenning daarvan is essentieel om kinderen met neurologische aandoeningen snel de juiste diagnose te laten krijgen, bij de juiste specialist. Immers, duidelijkheid is voor patiëntjes en ouders van groot belang, en is de basis van adequate therapie. Het proces van klinisch redeneren, aandacht, goed luisteren, kijken, gericht onderzoeken om de juiste conclusies te kunnen trekken, dat is waar het om gaat. Het herkennen van typerende symptomen en patronen, bijvoorbeeld bij een loopstoornis, is daarbij cruciaal.

In de middag kijken we naar ledemaatafwijkingen. Soms kunnen deze al bij de 20 weken echo worden gedetecteerd. Vanuit de orthopedie zijn dergelijke afwijkingen vaak een grote uitdaging. Bij voorkeur vindt begeleiding al vanaf het eerste moment samen met de kinderrevalidatie plaats. Bij een reconstructie is adequate revalidatie na een operatie belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Soms is een amputatie noodzakelijk; daarbij is het belang van revalidatie uiteraard evenzeer groot. We gaan ook in op cultuurverschillen. Begrip daarvan vormt de basis om tot goede gezamenlijke besluitvorming te komen.

Accreditatie ABSG is aangevraagd

Meer informatie en inschrijven: Scem