Home > Agenda > Overig > Jeugdtrauma’s: ACEs en PACEs – ook online
07 december, 2023
van: 10.00 tot: 16.00
Pullman Cocagne, Eindhoven

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences en verwijst naar nare gebeurtenissen of omstandigheden die een kind heeft meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, echtscheiding en verslaving in het gezin. PACEs staat daarentegen voor Protective and Compensatory Experiences en verwijst naar positieve ervaringen die een kind kan hebben, zoals een ondersteunende familie, een stabiele thuissituatie, goede relaties met vrienden en mentoren en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Het is van belang om te begrijpen hoe deze ervaringen elkaar kunnen beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met relatief veel nare jeugdervaringen meer kans hebben op psychologische en fysieke problemen op latere leeftijd, zoals depressie, angst, verslaving en zelfs fysieke gezondheidsproblemen. Aan de andere kant kunnen positieve ervaringen (PACEs), bijdragen aan de veerkracht van een kind en bescherming bieden tegen de negatieve gevolgen van ACEs. Het is belangrijk om te benadrukken dat ACEs en PACEs niet bepalen wie iemand is of wat zijn of haar toekomst zal zijn. Veerkracht en herstel zijn mogelijk na tijdig signalering en een adequaat hulpbaanbod.

Accreditatie AbSg is aangevraagd (alleen voor deelname op locatie)

Meer informatie en aanmelden: Medilex