Home > Agenda > Overig > Hot topics in voedingsproblemen bij kinderen
21 maart, 2023
van: 16.45 tot: 20.00
regio Arnhem / Nijmegen

Tijdens de regionale nascholingen dit keer aandacht voor 2 actuele thema’s waarmee zowel jeugdartsen, artsen M&G, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen en diëtisten veel te maken hebben. Elk onderwerp wordt belicht door de expert op het vakgebied en tevens inspirerende spreker. Aan de hand van een aansprekende casus of filmpjes geven zij je praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Koemelkallergie: is vermijden nog wel een goed idee?
Voor pinda en kippenei is het duidelijk: vroeg introduceren en blijven eten is de manier om een allergie met IgE-afweerstoffen te voorkomen. Maar hoe zit dat met koemelk? Er zijn veel verschillende klachten die onder ‘koemelkallergie’ geboekt worden. Wanneer moet je denken aan een gevaarlijke allergie met IgE afweerstoffen? En wanneer noemen we iets een koemelkallergie maar weten we eigenlijk niet zeker of het wel een allergie is? Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe multidisciplinaire richtlijn koemelk-allergie (gereed 2023-2024). De nieuwe inzichten vragen ook een nieuwe afweging: klachten van het jonge kind behandelen en de kans op lange-termijncomplicaties zo klein mogelijk houden. Dit vraagt om uitleg aan ouders, kennis van de indeling van koemelk-allergie en tijdige herintroductie van koemelk (thuis) indien mogelijk. De achterliggende gedachten die de basis vormen voor de nieuwe richtlijn koemelk-allergie worden besproken.

ARFID; What is it? And How to get rid of it?
Kun je je dit voorstellen: een gezin aan tafel, spaghetti met tomatensaus als diner. Vader en moeder rollen behoedzaam de pasta op hun lepel terwijl de kleinste van het gezin de tomatensaus van oor tot oor heeft gesmeerd. De tweede telg aan tafel klemt zijn kaken stijf op elkaar. Er gaat geen hap naar binnen. Herkenbaar? Doodnormaal? Of een probleem?
Problemen met eten komen veel voor tijdens de kindertijd, maar bij 3,2% van de kinderen is dit zo ernstig dat er sprake is van ARFID*. ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) is een nieuwe naam voor een eetstoornis die overigens niet helemaal nieuw is. Maar omdat de classificatie is gewijzigd, verdient het aandacht in de dagelijkse praktijk. Wat is ARFID nu, waarom is het een ernstig probleem en wat is de stand van zaken met betrekking tot de behandeling? Aan de hand van casuïstiek en praktische voorbeelden kijken we naar de rol die verschillende (para)medici spelen tijdens het behandelen. De volgende dag weet jij in de spreekkamer ‘How to get rit of ARFID’.

Accreditatie ABSG 3 punten

Meer informatie en aanmelden: Scem