Home > Agenda > Overig > Extra ronde Verdiepingsworkshops voor GIZ-getrainde professionals – meerdere data
17 februari, 2022
Online,

Hoe kun je met gebruik van de GIZ-methodiek in gesprekken met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren (nog meer) ondersteunen op de thema’s leefstijl, armoede, ouderschap, veerkracht en veiligheid & trauma?

Aansluiten bij ouders & ouderschap

 • Hoe blijf je aansluiten bij ouders als de situatie complex is?

Tijdens deze online verdiepingsmodule krijg je handvatten aangeboden om júíst in die complexe situaties de verbinding met ouders steeds opnieuw te kunnen vinden. Die verbinding is immers de voorwaarde om kwetsbare onderwerpen te bespreken. Zonder verbinding zal geen enkele ouder zich werkelijk openen.

Data

 • 13 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 13 januari: 13.30 – 17.00 uur
 • 27 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 27 januari: 13.30 – 17.00 uur

Geldzorgen & Armoede

 • Hoe kan de GIZ-methodiek helpen bij het bespreekbaar maken van gezldzorgen en armoede?

Tijdens deze verdieping leer je meer over het onderwerp geldzorgen en armoede en de signalen die hierop duiden. Je leert aan de hand van de GIZ-methodiek geldzorgen en armoede bespreekbaar te maken en te komen tot een actieplan met toeleiding naar de juiste hulp. Voorafgaand aan de training ontvang je uitgebreid informatiemateriaal over het onderwerp. De focus van de training zelf ligt op gespreksvoering.

Data

 • 17 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 24 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 25 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 3 februari: 9.00 – 12.30 uur

(On)veiligheid & trauma

 • Hoe bespreek je signalen van (on)veiligheid en trauma met de GIZ-methodiek?

Deze verdieping richt zich op de gevolgen van trauma die onder andere ontstaat door een onveilige thuissituatie en hoe je dit bespreekbaar maakt aan de hand van de GIZ-methodiek. We behandelen de signalen van trauma en hoe deze elkaar in stand houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan stressreductie.

Wanneer er onvoldoende basiszorg of onveiligheid is moeten er veiligheidsafspraken gemaakt worden. Tijdens de verdieping besteden we aandacht aan de vereisten voor een werkzame veiligheidsafspraak.

Data

 • 21 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 3 februari: 9.00 – 12.30 uur
 • 7 februari: 9.00 – 12.30 uur
 • 17 februari: 9.00 – 12.30 uur

Gezonde leefstijl & overgewicht

 • Hoe bespreek je met de GIZ-methodiek (ongezonde) Leefstijl en gezondheid?

Tijdens deze verdieping worden een aantal gedragstherapeutische principes en communicatiestrategieën besproken die tijdens het GIZ-gesprek met ouders, kinderen en jongeren over (een gezonde) leefstijl kunnen worden ingezet. Het accent ligt hierbij op het individuele contact tussen kind en ouder. Waarbij er veel aandacht zal zijn voor de vragen wat er goed gaat. De relatie en het vertrouwen tussen en met de professional en ouders is het belangrijkste gereedschap.

Data 

 • 12 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 19 januari: 13.30 – 17.00 uur
 • 26 januari: 9.00 – 12.30 uur
 • 2 februari: 13.30 – 17.00 uur

Veerkracht

 • Webinar veerkracht bij kinderen stimuleren i.s.m. Triple P

In dit webinar leer je de Triple P-strategieën die we ouders bijbrengen om hun kind te helpen positiever in het leven kunt laten staan, om te gaan met negatieve gevoelens en voor zichzelf op te komen. Je krijgt praktische tips die je eventueel aan ouders door kan geven.

Data

 • 3 februari: 9.00-10.30 uur
 • 15 februari: 13.00-14.30 uur

Accreditatie ABSG is toegekend m.u.v. het webinar Veerkracht

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden