Home > Agenda > Overig > Online Congres – Ouder-kind interacties
23 september, 2020
van: 10.00 tot: 16.30
Online congres,

Het congres over ouder-kind interacties staat dit keer in het teken van verstoring in de ouder-kind relatie.

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Zaken als gehechtheid, kindermishandeling, toxische stress, het begeleiden van interacties in scheidingssituaties en het doorbreken van intergenerationele overdracht komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Meer informatie en inschrijven