Home > Agenda > Overig > Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg 2023: Spraak en Taal
05 juni, 2023
van: 19.00 tot: 21.30
Online,

Tijdens deze avond gaan we in op:
Deze avond geeft inzicht in de opsporing, diagnostiek en behandeling van
kinderen met spraak-taal- en gehoorproblemen.
• Wat gebeurt er met de kinderen met afwijkende neonatale gehoor
screening?
• Wanneer is er indicatie voor CI en hoe gaat dit in zijn werk?
Welke problemen zijn er op het onderwijs?
• Welk invloed hebben gedragsproblemen op de spraak-taalontwikkeling?
• Wanneer spreken we bij jonge kinderen van taalachterstand en
wanneer van taalontwikkelingsstoornis?
• Kinderen die anderstalig opgroeien verdienen extra aandacht!
• Wat is de rol van de JGZ en huisartsen en hoe kunnen we de
samenwerking versterken?

Accreditatie ABSG is aangevraagd

Meer informatie en aanmelden: Radboudumc