Home > Agenda > AJN Regionale bijeenkomsten > Als taal niet vanzelfsprekend is – TOS en De mythe van meertaligheid
08 februari, 2023
van: 19.00 tot: 22.00
De Zoete Inval, Haarlemmerliede

ALV AJN regio Noord Holland

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit
betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft
bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en
taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
Kinderen met TOS horen goed en hebben over het algemeen een gemiddeld nonverbaal intelligentieniveau. TOS is géén taalachterstand. TOS heeft grote invloed op de
communicatieve redzaamheid en op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen
en adolescenten. Binnen deze lezing wordt ingegaan op verschillende aspecten van
TOS.

Meertaligheid zit Nederlands leren niet in de weg. Sterker nog: een rijk taalaanbod thuis
– in welke taal dan ook – draagt juist bij aan de taalontwikkeling van een kind, daarmee
ook de verwerving van een nieuwe taal. Taal is meer dan woorden en grammatica. Taal
geeft je ook handvatten, om te leren tellen of abstracte concepten te begrijpen, zoals
gisteren of morgen.
De thuistaal moet je vooral niet afpakken. De woordenschat in elk van de afzonderlijke
talen is bij meertalige kinderen vaak iets lager dan bij een ééntalig kind, maar de
taalontwikkeling gaat snel. Thuistalen moeten we echt verwelkomen. Die gaan niet ten
koste van het Nederlands, zoals vaak wordt gedacht. Elke taal is een verrijking.

PROGRAMMA
18.00: Inloop (met lichte maaltijd)
19.00: Huishoudelijk deel
– Vaststellen agenda
– Financiën (jaarcijfers en begroting 2023)
– Mededelingen bestuur
– Lustrum 2023
– Herbenoemen huidige bestuursleden
– Rondvraag: Graag vragen vooraf mailen naar noordholland@ajnjeugdartsen.nl
19.30: Inhoudelijk deel 1: Jacomine Nortier, Universitair Hoofddocent/taalwetenschapper
20.30: Pauze
20.45: Inhoudelijk deel 2: Merel Winnik , logopedist en Arianne van der Kooij,
logopedist/spraak-taalpatholoog, Amsterdam UMC, Audiologisch Centrum
21.45: Plenaire discussie
22.00: Einde

Accreditatie ABSG 2 punten

Deelname voor AJN-leden is gratis. Kosten voor niet-leden: € 50,-.

Aanmelden kan via MijnAJN. Wanneer je geen lid bent van de AJN en je toch naar de ALV wilt komen, stuur dan een mail.