Home > Agenda > AJN-dagen > AJN NVK Dag – De jeugd- en kinderarts samen aan zet!
16 juni, 2023
van: 8.30 tot: 16.00
Congrescentrum Papendal , Arnhem

Doe mee:


[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

De jaarlijkse AJN NVK Dag willen we gebruiken om de verbinding tussen jeugd- en kinderarts nog beter in kaart te brengen. Waar kunnen we van elkaar leren? Welke initiatieven zijn er in het land om de samenwerking te optimaliseren? Hoe zorgen we ervoor dat beide partijen geen oneigenlijke taken krijgen toebedeeld of verkeerde verwachtingen hebben? Klik voor de folder AJN NVK 2023

In het huidige zorglandschap werken veel organisaties aan goede maar vaak overlappende projecten. Zeker in de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde zijn er veel overeenkomsten in o.a. het holistisch denken over het sociale systeem waarbinnen een kind opgroeit, het preventief ingrijpen ten einde (verdere) ziekte te voorkómen en de communicatie met zowel ouder als kind die daarvoor op het juiste niveau moet zijn afgestemd.

In beide beroepsgroepen wordt dan ook dagelijks gestreefd naar de juiste zorg op de juiste plek. Maar wat is dat nou eigenlijk, juiste zorg? Kinderartsen en jeugdartsen gaan tijdens de eerste sessie van de dag met elkaar en met de zaal in gesprek over anderhalvelijnszorg. Dit doen we aan de hand van vier pitches over voorbeelden uit de praktijk gevolgd door een panelgesprek. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn o.a.

  • vroegsignalering van het jonge kind met problematiek op gebied van sociale communicatie en interactie
  • samen staan voor een kansrijke start van vluchtelingenkinderen, de nieuwe toolkit voor jeugdgezondheidszorg
  • (kwetsbare) meisjes een de rol van social media

Kortom, een divers programma gericht op de gehele jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde in alle leeftijdscategorieën. We hopen dan ook dat vanuit beide beroepsgroepen zoveel mogelijk collega’s aansluiten, zodat we aan het einde van de dag samen de zetten kunnen bepalen.

Accreditatie ABSG is aangevraagd

Meer informatie en aanmelden: Scem