Home > Agenda > Overig > Aansluiting vinden bij je doelgroep: Entertainment Education voor gezondheidsbevordering
10 september, 2019
van: 2 dagen
NSPOH, Utrecht

Doe mee:


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om kwetsbare groepen te betrekken bij gezondheidsthema’s. Wil jij laaggeletterde cliënten bereiken met jouw gezondheidsboodschap? Of mensen die niet spontaan zoeken naar medische informatie
Leer dan alles over Entertainment Education (EE) in deze boeiende, tweedaagse module.

Hedendaagse strategie om gezondheidsboodschap over te dragen

Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum Media en Gezondheid op 10 september en 8 oktober 2019.

‘Klassieke’ voorlichting doet een sterk beroep op de cognitieve verwerking van informatie. Maar je gaat er dan van uit dat mensen bij voorbaat geïnteresseerd zijn in de informatie. Helaas: voor veel lager opgeleiden geldt dat niet, tenzij er een acute noodzaak is. Zij vinden het bovendien lastig om schriftelijke informatie te verwerken. Zeker als er complexe taal wordt gebruikt, of als het abstractieniveau hoog is. En dat is jammer, want daardoor worden zij slecht bereikt. Terwijl juist lager opgeleide mensen baat zouden kunnen hebben bij de voorlichting.

De oplossing? Een communicatiestrategie die gebruik maakt van populaire media, zoals webseries, serious games, apps, drama-/soapseries en interactieve beeldverhalen. Deze media worden Entertainment Education (EE) genoemd. Ze hebben een aantrekkingskracht die ze uitermate geschikt maakt om aandacht en bewustwording te creëren voor gezondheidsthema’s. Zeker als je affectieve principes toevoegt, waardoor je mensen wezenlijk weet te raken. Dan kun je de health-literacy van een breed publiek verbeteren.

Tijdens deze tweedaagse module leer je de belangrijkste pijlers, succesfactoren en uitdagingen van Entertainment Education kennen.
Via filmfragmenten, praktijkervaringen en wetenschappelijke bevindingen komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van de EE-strategie
  • Wat zijn de potentiële effecten?
  • Welke competenties hebben (zorg)professionals nodig voor een EE-project?
  • Hoe ziet de samenwerking met mediaprofessionals er concreet uit?
  • Welke theoretische kaders en/of praktische ervaringstips kunnen daarbij behulpzaam zijn voor de eigen praktijk

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • kun je een planmatige EE-interventie ontwikkelen om laagopgeleide doelgroepen beter te bereiken.
  • ben je bekend met het creatieve deel van het ontwikkelen van een EE-format
  • ben je bekend met het begeleidend (voor)onderzoek, de implementatie en de nazorg.
  • heb je inzicht in de succesfactoren en uitdagingen die een rol spelen bij de samenwerking met mediaprofessionals binnen EE.
  • weet je wat populaire media kunnen betekenen voor de communicatie met je doelgroep rond gezondheidsbevordering.

Meer informatie en inschrijven op de website van de NSPOH