Essay Samen Werken aan Volksgezondheid

AJN Jeugdartsen

De volksgezondheid is van ons allemaal. Het is een groot goed, dat het waard is om beschermd te worden. De roep om een brede blik op gezondheid en welvaart is sterker dan ooit. Voor het verwezenlijken van een gezonde samenleving zijn het zorgsysteem, de samenleving én het openbaar bestuur gezamenlijk aan zet. Daarbij mag, nee moet, de overheid sturen. De legitimatie daarvoor ligt in artikel 22 van de Grondwet: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’ Dit sociale grondrecht wordt onder andere in de Wet Publieke Gezondheid verder uitgewerkt.

Een groep artsen Maatschappij + Gezondheid heeft dit essay geschreven om alle mensen die de volksgezondheid vanuit hun professionele achtergrond een warm hart toedragen te inspireren en zo bij te dragen aan de omslag van lobbyen voor deelbelangen naar een beweging die leidt tot werkelijk integrale zorg voor alle Nederlanders. In alle politiek-bestuurlijke keuzes zou  expliciete aandacht voor de volksgezondheid moeten zijn. Daarbij is ook een fundamentelere visie nodig op de houdbaarheid van onze economische groei, de overbevolking van onze planeet en de transitie van oude fossiele energieën naar moderne schone industrieën. En uiteraard betekent de transformatie, dat we zorgvuldig kijken naar de inrichting van ons zorgstelsel: het beperken van de footprint, het zo duurzaam mogelijk investeren van belastinggeld en het optimaal ondersteunen van onze schaarse zorgverleners. Dat zijn grote opgaven, die alleen in gezamenlijkheid kunnen worden aangegaan.

Lees het hele essay op de site van KAMG