Erkende sport-en beweeginterventies

AJN Jeugdartsen

Bron: Allesoversport

Thema’s als leefstijl, preventie en welzijn krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De coronacrisis heeft daar een extra impuls aan gegeven. Sinds het begin van de pandemie bewegen mensen minder, eten ze ongezonder en staat de mentale gezondheid onder druk. Tegelijkertijd wordt de waarde van een gezonde, actieve leefstijl steeds meer benadrukt[1]. Dat vraagt wat van een gemeente, uitvoeringsorganisatie of buurtsportcoach. Je wilt bijvoorbeeld overgewicht bij jonge kinderen tegengaan, schooluitval van jongeren beperken of kwetsbare ouderen meer laten meedoen in de wijk. Hoe doe je dat het best?

Sport- en beweeginterventies zijn een interessant middel: ze stimuleren mensen om te bewegen en helpen maatschappelijke doelen te realiseren. Wil je aan de slag met een interventie, dan sta je voor de vraag: hoe weet je welke aanpak goed werkt in jouw situatie? Daarvoor kun je de database erkende sport- en beweeginterventies gebruiken.

Erkende interventies

Erkende sport- en beweeginterventies zijn werkzame programma’s die sport en bewegen stimuleren of via sport en bewegen maatschappelijke doelen realiseren. De interventies vormen een breed en divers aanbod gericht op verschillende doelgroepen en thema’s, zoals het verminderen van overgewicht onder jongeren, het activeren van ouderen of het stimuleren van participatie bij mensen met een beperking.

De erkenning van interventies gebeurt op drie niveaus. De twee hoogste niveaus ‘Goed Onderbouwd’ en ‘Effectief’ (eerste, goede of sterke aanwijzingen voor effectiviteit) worden erkend door een onafhankelijke erkenningscommissie. Een praktijkpanel beoordeelt het eerste niveau ‘Goed Beschreven’.