ELS: Nieuw instrument voor vroeg signaleren van taalontwikkelingsproblemen

AJN Jeugdartsen

Op 2 juni 2021 is Margot Bochane gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Uniform screening for atypical language development in Dutch child heath care”.

Op het consultatiebureau wordt al veel gedaan aan vroege opsporing van taal ontwikkelingsstoornissen. Het gebruikte instrument op de leeftijd van 2 jaar presteert voldoende. Problemen in de taalontwikkeling kunnen echter ook later ontstaan, omdat de taal zich tot 6 jaar ontwikkelt. De huidige taalscreening spoort deze kinderen onvoldoende op.

Hiervoor is de ELS (Early Language Scale) ontwikkelt. Deze bestaat uit een oudervragenlijst met 26 mijlpalen, die door ouders met ja / nee beantwoord worden. Daarbij hoort een tabel met minimale scores per leeftijd. Uit het onderzoek blijkt, dat de sensitiviteit van de ELS 0,62 is bij een specificiteit van 0,93.

De conclusie van het proefschrift is dat screening op taalachterstand in de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg al goed verloopt, maar verder verbeterd kan worden door de ELS te implementeren.

Lees hier het volledige proefschrift

Bron: RUG