Eliminatiedieet niet beter dan gezonde voeding bij ADHD

AJN Jeugdartsen

Een eliminatiedieet is niet beter in het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen in vergelijking met een gezond dieet gebaseerd op de richtlijnen goede voeding. Dit blijkt uit de kortetermijnresultaten van het TRACE onderzoek uitgevoerd door Karakter in samenwerking met het RIVM en met diëtisten gespecialiseerd in voedselovergevoeligheid. De resultaten op lange termijn worden nu onderzocht.

In het eliminatiedieet zijn alle voedselallergenen en triggers zoals koemelk, gluten en kunstmatige kleurstoffen zoveel mogelijk verwijderd. Onder de 84 kinderen die dit dieet vijf weken volgden, had ruim een derde (35%) vermindering van ADHD-symptomen. Voor de 81 kinderen die het gezonde dieet volgden was dit de helft (51%). Een gezonde voeding lijkt dus zelfs beter te werken.

Gebruikelijke ADHD-zorg effectiever dan eliminatiedieet
Aan het TRACE onderzoek deden ook 58 kinderen mee die de gebruikelijke zorg kregen (voorlichting ouderbegeleiding en/of medicijnen). Voor 58% van hen was deze zorg effectief in het verminderen van ADHD-symptomen. Dit is meer vergeleken met het eliminatiedieet, maar vergelijkbaar met het gezonde dieet. Daarnaast verbeterde bij beide diëten de bloeddruk, hartslag en lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn) van de kinderen. Ook namen bij de groep kinderen die het eliminatiedieet volgde slaapproblemen af. Dit was niet het geval bij de gebruikelijke zorg groep.
De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Child and Adolescent Psychiatry. Het artikel is hier te lezen.

Onderzoek naar lange termijn effect nodig
De resultaten op korte termijn suggereren dat voor het merendeel van de kinderen een voedselallergie of overgevoeligheid niet samenhangt met de mate van ADHD-symptomen. Mogelijk wordt wel bij een deel van de kinderen het ADHD-gedrag verergerd door kleine tekorten in voedingstoffen. Een gezond dieet kan dit tegengaan. Om te bepalen of een dieetbehandeling opgenomen kan worden in de behandelrichtlijn van ADHD, is kennis over het effect van het dieet op langere termijn nodig. De effecten na 1 jaar worden momenteel onderzocht in het TRACE onderzoek.

Bron: Karakter