E-magazine Samen voor een Kansrijke Start

AJN Jeugdartsen

Dit E-magazine, samengesteld ter ere van 5 jaar Kansrijke Start, is een schat aan waardevolle informatie en praktische tools, waaronder de Talentool geboortezorg. Het magazine biedt niet alleen inzicht in de afgelopen vijf jaar van Kansrijke Start, maar dient ook als een gids voor professionals in de geboortezorg.
Het magazine is een mooi moment van bezinning op wat er is bereikt en een oproep tot verdere samenwerking en innovatie om de doelen van Kansrijke Start te blijven verwezenlijken.

Bestemd voor iedere professional in de geboortezorg en het jeugd- en sociaal domein en natuurlijk voor iedereen die het leuk vindt om te lezen.

Bron: CPZ (College Perinatale Zorg)