Dweilen met de kraan open

AJN Jeugdartsen

De ontwikkeling van minderjarige kinderen in gezinslocaties voor uitgeprocedeerden wordt ernstig geschaad. Dat staat op Wereldvluchtelingendag in een rapport van de kinderrechtenorganisatie Defence for Children (DfC). Het huidige systeem is desastreus voor het mentale welzijn van de kinderen. Bovendien krijgen kinderen in de gezinslocaties niet de jeugdhulp die ze nodig hebben. Gezinslocaties maken het voor gemeenten onmogelijk hun jeugdzorgplicht op grond van de Jeugdwet uit te voeren. Defence for Children roept de overheid op gezinslocaties in hun huidige vorm als opvangvorm af te schaffen.

AJN

Defence for Children interviewde voor dit rapport ouders en kinderen en ook professionals, waaronder jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam op gezinslocaties. 

AJN Jeugdartsen Nederland onderschrijft het rapport en de aanbevelingen. Het rapport sluit aan bij ons standpunt Minderjarige Vluchtelingen, in 2021 geformuleerd door de Werkgroep Vluchtelingen AJN Jeugdartsen Nederland. We pleiten daarin o.a. voor een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid.  Het verblijf in gezinslocaties is schadelijk voor kinderen en jeugdigen. Hier kan geen jeugdhulp tegenop.