Ditisgoedezorg.nl

AJN Jeugdartsen

Waarom het platform DÍT IS GOEDE ZORG?

Iedere dag verlenen honderdduizenden mensen in Nederland zorg aan anderen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. De complexiteit van ons zorgstelsel heeft geleid tot vermeende en ervaren barrières om prettig samen te werken. Dit platform wil een podium bieden aan zorgverleners die goede zorg in een netwerk leveren en daarmee anderen inspireren.

Ontstaan van dit platform

Dit platform is ongeveer een jaar na de start van de coronacrisis ontstaan. Een jaar waarin de zorg dagelijks in de belangstelling stond. Er heerste grote onzekerheid en daarmee werden de uitdagingen om zorg te vragen en te bieden zichtbaar. De twijfels over de houdbaarheid van ons zorgstelsel nemen toe. Spanningen, ook onder zorgverleners, lijken soms het gesprek te bepalen en trekken daarmee de aandacht weg van de waardevolle inspanningen die dagelijks worden geleverd.

De kracht van dialoog

Dialoog verbindt, versterkt en schept vertrouwen. Daarmee is dialoog een goed antwoord op twijfels en spanningen. Want in deze tijd zijn er geen pasklare antwoorden. We zullen samen op zoek moeten naar wat goede zorg is, welke past bij de situatie op dat moment.

Doel van dit platform

De bijdragen op dit platform kunnen gebruikt worden ter inspiratie, in onderwijs en als reflectiemateriaal in bijvoorbeeld intervisiegroepen. De bijdragen kunnen bestaan uit blogs, vlogs, podcasts… Alles vanuit eigen praktijkervaring. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bijdrage verbinding en dialoog stimuleert om de zorg te verbeteren.

Bijdrage leveren

Heb je belangstelling om bij te dragen (denk aan een blog, talent om podcasts op te nemen, financiële support, ….) of zie je in het land mooie zorg die door anderen wordt geleverd? Mail dan naar dialoog@ditisgoedezorg.nl.

Zie verder de site Dit is goede zorg.