Dit is een kind en geen tolk! JWS, AJN en NVvP pleiten met postercampagne voor #tolkenterugindezorg

AJN Jeugdartsen

‘Het is onwenselijk om minderjarigen in te zetten als tolk …’ Aldus Tamara van Ark, minister van Medische Zorg en Sport.*

Toch gebeurt dit dagelijks, overal in Nederland, met ernstige psychische gevolgen voor het kind, de ouders en de kwaliteit van zorg! Hoe dat kan? Het ministerie van VWS schafte op 1 januari 2012 de subsidie voor tolken in de zorg af. En hoewel het beleid is bijgedraaid, is de financiering van tolken in de zorg nog steeds niet geregeld.

Lancering postercampagne!*

De Johannes Wier Stichting (JWS) voor gezondheidszorg en mensenrechten, AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie lanceren vandaag, op 7 april – Wereldgezondheidsdag – een postercampagne die zorgprofessionals oproept een einde te maken aan deze praktijk. Want een tolk heb je vaak hard nodig, maar een kind moet je nooit laten tolken. 

Psychische belasting en schoolverzuim

Jeugdarts Petra de Jong, bestuurslid van de JWS, wordt vaak geconfronteerd met kinderen die lijden onder die tolkenrol die ze voor hun ouders vervullen.

“Een kind wil zijn ouders graag helpen, en zal dus niet snel uit zichzelf die rol weigeren. Tegelijk heeft een kind de angst dat hij de vaktaal niet begrijpt, dus tekortschiet. En hij hoort dingen die niet voor zijn oren bestemd zijn. Die omdraaiing van de verantwoordelijkheid tussen ouder en kind, die beschadigt het kind enorm. Daar groeit een kind niet zomaar overheen. En laten we ook niet vergeten dat dat kind op dat moment iets fundamenteels mist, namelijk school.”

Buiten deze evidente bezwaren van psychische belasting en schoolverzuim zijn er, zoals de minister 9 maart ook schreef in antwoord op de Kamervragen, nog andere “voor de hand liggende redenen” om een kind niet te laten tolken. Zo heeft elke zorgverlener de wettelijke plicht goede zorg te verlenen, en is de WGBO in januari 2020 nog aangescherpt met de verplichting met patiënten te overleggen en ze uit te nodigen vragen te stellen. Bij een taalbarrière kan een tolk hierbij onontbeerlijk zijn. Een tolk heeft een vakbekwaamheid die van geen enkele welwillende kennis of verwante verwacht kan worden, laat staan van een kind.

*’ Het is onwenselijk om minderjarigen in te zetten als tolk’, aldus minister van Ark van Medische Zorg en Sport in antwoord op vragen van radiojournalisten van Human/VPRO.

Tolk noodzakelijk voor goede zorgverlening

Minister Van Ark is er ondubbelzinnig over: Zorgverleners moeten professionele tolken inschakelen als dit “noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen” omdat anders “de kwaliteit van zorg in het geding kan komen.” De Johannes Wier Stichting beschouwt dit standpunt van VWS van groot belang, in het licht van de campagne Tolken terug in de zorg alstublieft, die in 2019 van start is gegaan met een openbare oproep, gesteund door de Patiëntenfederatie Nederland, beroepsorganisaties als de KNMG, Pharos, CNV Zorg en Welzijn en door tientallen hoogleraren, psychiaters, en andere zorgverleners. Het standpunt is er, nu moet de financiering nog goed worden geregeld. 

*Steun de campagne! Print een poster!

Print (of deel) een (digi) poster en hang deze op een goede zichtlocatie! Zo help je de professionals, de kinderen, én de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten.  

Posters PNG poster 1poster 2poster 33 posters naast elkaar
Posters PDF voor print poster 1poster 2poster 3

Of toon je support door te twitteren met de hashtag: #ditiseenkindengeentolk  / #tolkenterugindezorg

Achtergrondinformatie / Contact JOHANNES WIER STICHTING

Zó desastreus kan de tolkenrol voor een kind uitpakken!
BNN/VARA tv-programma Kassa / Human/VPRO radio-programma Argos.

Terug luisteren 7 april 2021: NPO Radio 1.