Drie AJN-prijzen voor deelname Eusuhm 2022  

AJN Jeugdartsen

Denk je erover om in 2022 naar het Eusuhm in Split te gaan? En ben je aios 1e of 2e fase of in 2021 of 2022 afgestudeerd? Ding dan mee naar een van de drie prijzen die ter beschikking worden gesteld door het AJN-bestuur.

De prijzen zijn bestemd voor deelname aan het Eusuhm 2022 in Split (29 september tot en met 2 oktober).  Split 2022 / EUSUHM – European Union for School and University Health and Medicine

De bekostiging van de drie prijzen komt uit de Bestemmingsreserve Wetenschappelijke Ontwikkeling.

Elke prijs bestaat uit een bedrag van €850, – en de prijzen worden verloot.
AJN-bestuursleden kunnen niet meedingen.

Wie kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een prijs?

– Aios 1e en 2e fase met als aandachtsgebied Jeugd.
– Pas afgestudeerde jeugdartsen KNMG of artsen M+G/jeugdgezondheid, in 2021 of 2022 afgestudeerd.

Hoe ding je mee?

Door een product, dat je hebt gemaakt tijdens je opleiding in te dienen. Uiterlijk 18 mei 2022.

Het kan gaan om een essay, een projectvoorstel, een innovatie, een beleidsstuk, een wetenschappelijk onderzoek (presentatie of artikel) of een baanbrekend verslag van een bijzondere stage.
Het moet gaan om een product waar je trots op bent en waarmee de kennis van de beroepsgroep wordt vergroot, het moet breed toepasbaar zijn binnen de JGZ of het moet gaan om een product waar collegae/ managers/ gemeenten/ketenpartners enthousiast over zijn. *Licht toe waarom je trots bent en laat minimaal 1 persoon jouw product aanprijzen.

Dien jouw product in per mail: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl met als onderwerp ‘Prijs Eusuhm 2022’. Voor uiterlijk 15 mei.

De drie prijswinnaars vragen we voor een interview voor de JA en/of een poster- of een mondelinge presentatie op de AJN-dag in november 2022.

Ding je niet mee naar een van de drie prijzen of win je niet, maar ga je wel naar Split om een poster te presenteren of een lezing of workshop te geven? Dan kan je aanspraak maken op een vergoeding voor je reis en verblijf uit deze bestemmingsreserve Wetenschappelijke ontwikkeling volgens het reglement. Zie link nieuwsbericht AJNieuws maart 2022 (e-captain.nl)

Hartelijke groeten,
Afke Lukkes en Anneke Witt, namens het bestuur AJN

De prijzen worden uitgekeerd op een persoonlijke rekening, op vertoon van een bewijs van inschrijving.